Image module

Pracownia Badań Endoskopowych

Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND” z siedzibą w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 71A, oświadcza, iż F.H.U. „P&M” Przemysław Rutkowski wykonał roboty sanitarne o łącznej wartości brutto 163333,19 zł w Szpitalu Rejonowym w Ełku „Pracownia Badań Endoskopowych”.

Prace montażowe obejmowały wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan i c.o., wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wewnętrznej instalacji gazów medycznych.

Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND” oświadcza, iż zakres robót został wykonany w terminie od 10.II.2009 do 30.IV.2009 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.