Image module

Przebudowa dworca kolejowego Ełk Główny przy ul. Dąbrowskiego”

Zakres prac obejmował wykonanie kompleksowo wew. instancji sanitarny wod. –kan. oraz c.o. wraz przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oraz c.o.