Image module

Wykonanie w Budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ełku przy ul. Armii Krajowej 7B.

Zakres prac obejmował kompleksowo wykonanie kompleksowo wew. instancji sanitarny wod. –kan. oraz c.o. wraz przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oraz c.o. w Budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ełku przy ul. Armii Krajowej 7B.