Image module

Olimpijskie Ogrody

Wykonanie kompleksowo wew. instancji sanitarny wod. –kan. oraz c.o. wraz przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oraz c.o. na Osiedlu Olimpijskie Ogrody w budynkach mieszkalnym wielorodzinnym w Suwałkach przy ul. Sportowej.