Image module

Wrocławska Park

Wykonanie kompleksowo wew. instancji sanitarny wod. –kan. oraz c.o. wraz przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oraz c.o. w Budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 71.