Image module

Rozbudowa hali wysokiego składowania FORTE – etap II zlokalizowanej w Ostrów Mazowiecka przy ul. Białej 1.

Zakres prac obejmował:
Wykonanie instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego.
Wykonanie instalacji hydrantowej.
Wykonanie wentylacji mechanicznej
Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego.